Thẩm duyệt PCCC

5/5 - (11 bình chọn)

Thẩm duyệt PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) là quá trình kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính khả thi và sự tuân thủ các quy tắc, quy định, và tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong một tòa nhà, khu vực hoặc cơ sở công cộng. Thẩm duyệt PCCC nhằm đảm bảo rằng tất cả các biện pháp an toàn đã được áp dụng để ngăn cháy và xử lý hỏa hoạn một cách hiệu quả, bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Thẩm duyệt PCCC là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và bảo vệ người và tài sản khỏi nguy cơ cháy nổ. Nó phải được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định PCCC định sẵn.

Thẩm duyệt PCCC là gì ?

Thẩm duyệt PCCC là quá trình đánh giá và kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong một tòa nhà, khu vực hoặc công trình để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ các quy định, quy tắc, và tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Mục tiêu của thẩm duyệt PCCC là đảm bảo rằng các biện pháp an toàn và thiết bị PCCC đã được triển khai một cách đúng đắn để ngăn ngừa cháy nổ và bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản.

Quá trình thẩm duyệt PCCC thường bao gồm các bước sau:

Xác định yêu cầu và chuẩn bị tài liệu: Bước đầu tiên là xác định yêu cầu về hệ thống PCCC dựa trên loại công trình, quy mô, mục đích sử dụng và các quy định pháp luật. Sau đó, chuẩn bị tài liệu liên quan như bản vẽ thiết kế, báo cáo kỹ thuật, và các thông số kỹ thuật cần thiết.

Nộp hồ sơ và kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ về hệ thống PCCC được nộp đến cơ quan chức năng để kiểm tra và thẩm định. Các chuyên gia sẽ kiểm tra hồ sơ để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý.

Thẩm định và phê duyệt: Cơ quan chức năng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tính khả thi, tuân thủ quy định, và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các yêu cầu, hệ thống PCCC sẽ được phê duyệt.

Giai đoạn thi công và kiểm tra: Sau khi hệ thống PCCC được phê duyệt, giai đoạn thi công sẽ bắt đầu. Các nhà thầu sẽ thực hiện lắp đặt, kiểm tra và bàn giao hệ thống theo đúng thiết kế và yêu cầu được phê duyệt.

Kiểm tra sau hoàn thành: Khi hệ thống PCCC đã được lắp đặt hoàn chỉnh, các bước kiểm tra sau hoàn thành sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Cấp chứng nhận và giám sát: Nếu hệ thống PCCC hoàn thành đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ cấp chứng nhận hoặc giấy phép phòng cháy chữa cháy và tiến hành giám sát, kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả theo thời gian.

Thẩm duyệt PCCC Phòng Cháy Chữa Cháy
Thẩm duyệt PCCC Phòng Cháy Chữa Cháy

Cơ quan nào chịu trách nhệm thẩm duyệt PCCC

Tùy thuộc vào quốc gia và khu vực, cơ quan thẩm duyệt PCCC có thể khác nhau. Ở một số nước, có các tổ chức chính thức hoặc cơ quan chuyên trách đảm nhận nhiệm vụ thẩm duyệt PCCC và đưa ra chứng nhận. Ví dụ:

Cục PCCC hoặc Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, thành phố: Trong một số quốc gia, có cơ quan chính phụ trách đánh giá và thẩm duyệt hệ thống PCCC. Chúng có thể cấp giấy chứng nhận sau khi hệ thống PCCC được kiểm tra và đảm bảo tuân thủ các quy định.

Tổ chức kiểm định và chứng nhận độc lập: Có thể tồn tại các tổ chức hoặc công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định và chứng nhận PCCC. Chúng thường là tổ chức độc lập và có chuyên môn cao để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả của hệ thống PCCC.

Cơ quan yêu cầu đặc thù: Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý hoặc quản lý tòa nhà, như Sở Xây dựng hoặc Sở An toàn Lao động, có thể có thẩm quyền thẩm duyệt PCCC cho các công trình xây dựng hoặc khu vực dưới quyền quản lý của họ.

Mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có hệ thống quy định và cơ quan quản lý riêng, vì vậy quy trình thẩm duyệt PCCC có thể thay đổi dựa trên địa điểm cụ thể. Để biết cụ thể về cơ quan thẩm duyệt PCCC ở một địa điểm cụ thể, bạn nên liên hệ với cơ quan chính phụ trách phòng cháy chữa cháy tại địa phương hoặc quốc gia của bạn.

Cơ quanchịu trách nhệm thẩm duyệt PCCC
Cơ quanchịu trách nhệm thẩm duyệt PCCC

Những yếu tố được xem xét khi thẩm duyệt PCCC

Khi thẩm duyệt hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC), các yếu tố quan trọng thường được xem xét để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy. Dưới đây là một số yếu tố thường được xem xét trong quá trình thẩm duyệt PCCC:

Bản vẽ kỹ thuật và thiết kế: Các bản vẽ kỹ thuật và thiết kế của hệ thống PCCC được xem xét để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu của quy định và phù hợp với cấu trúc của tòa nhà hoặc khu vực.

Thiết bị PCCC: Các loại thiết bị PCCC như hệ thống sprinkler, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy bằng bọt biển, bình chữa cháy, v.v. được kiểm tra để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và đúng cách.

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy: Kế hoạch phòng cháy chữa cháy được xem xét để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong trường hợp cháy nổ, bao gồm hệ thống thoát hiểm và sự chuẩn bị cho việc xử lý hỏa hoạn.

Đào tạo và huấn luyện: Các biện pháp đào tạo và huấn luyện cho người lao động và nhân viên được kiểm tra để đảm bảo họ biết cách sử dụng thiết bị PCCC và thực hiện các biện pháp an toàn.

Kiểm tra chất lượng: Các yếu tố về kiểm tra chất lượng của hệ thống PCCC, bao gồm việc bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ, được xem xét để đảm bảo tính khả thi và đáng tin cậy của hệ thống.

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn: Quá trình thẩm duyệt đảm bảo rằng hệ thống PCCC tuân thủ tất cả các quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy liên quan.

Thực hiện kiểm tra thực tế: Các cuộc kiểm tra thực tế để đảm bảo rằng hệ thống PCCC hoạt động đúng cách và sẵn sàng cho tình huống cháy nổ thường được tiến hành.

Đánh giá nguy cơ: Thẩm duyệt viên có thể đánh giá các yếu tố về nguy cơ cháy nổ và đưa ra đề xuất để giảm thiểu nguy cơ.

Tất cả các yếu tố này cùng nhau đảm bảo rằng hệ thống PCCC đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có khả năng bảo vệ tính mạng con người và tài sản khỏi nguy cơ cháy nổ.

Xem thêm : thi công chống sét

                    thẩm duyệt PCCC

                    thiết bị chữa cháy

Những yếu tố được xem xét khi thẩm duyệt PCCC
Những yếu tố được xem xét khi thẩm duyệt PCCC

Quy trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy như sau

Quy trình thẩm duyệt PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) là một phần quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong các tòa nhà, công trình và các khu vực công cộng. Quy trình này giúp đảm bảo rằng hệ thống PCCC đủ hiệu quả để đối phó với tình huống khẩn cấp và đảm bảo tính an toàn cho người và tài sản. Dưới đây là một mô tả sâu hơn về quy trình thẩm duyệt PCCC:

Thiết kế ban đầu và lập dự án: Quy trình bắt đầu từ khi tòa nhà hoặc công trình được thiết kế ban đầu. Đầu tiên, một đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư PCCC tham gia vào việc thiết kế hệ thống PCCC dự kiến cho công trình. Họ xem xét các yêu cầu và quy định về PCCC trong khu vực đó.

Xin phê duyệt thiết kế PCCC: Sau khi thiết kế ban đầu hoàn thành, hồ sơ thiết kế PCCC cần được nộp đến cơ quan chức năng hoặc tổ chức chuyên trách để xin phê duyệt. Cơ quan này sẽ kiểm tra xem thiết kế có tuân theo các quy định và tiêu chuẩn PCCC hiện hành hay không.

Kiểm tra vật liệu và thiết bị PCCC: Trước khi triển khai hệ thống PCCC, tất cả vật liệu và thiết bị cần được kiểm tra và kiểm định để đảm bảo tính an toàn và chất lượng. Các bộ phận như ống, bình chữa cháy, sprinkler, bộ xả khí, và các thiết bị khác cần phải tuân theo các tiêu chuẩn quy định.

Lắp đặt và xây dựng PCCC: Sau khi các giấy phép và phê duyệt đã được cấp, việc lắp đặt và xây dựng hệ thống PCCC có thể bắt đầu. Đây là giai đoạn mà các bộ phận cơ bản của hệ thống như đường ống, bình chữa cháy, bộ xả khí, bộ cảnh báo, và các thiết bị khác được lắp đặt và kết nối.

Kiểm tra và kiểm định hệ thống: Sau khi lắp đặt hoàn thành, hệ thống PCCC cần phải trải qua quá trình kiểm tra và kiểm định. Điều này bao gồm kiểm tra định kỳ của tất cả các bộ phận để đảm bảo rằng chúng hoạt động chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Đào tạo và cung cấp thông tin cho người sử dụng: Người quản lý tòa nhà hoặc công trình cần đảm bảo rằng người sử dụng được đào tạo về việc sử dụng hệ thống PCCC và biết cách xử lý tình huống khẩn cấp.

Bảo dưỡng định kỳ: Hệ thống PCCC cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Điều này bao gồm việc kiểm tra và thay thế các bộ phận hỏng hoặc cũ.

Tái kiểm tra và kiểm định định kỳ: Hệ thống PCCC cần phải được tái kiểm tra và kiểm định định kỳ theo lịch trình được đề ra trong quy định hoặc theo tiêu chuẩn. Điều này đảm bảo rằng hệ thống luôn đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Theo dõi và báo cáo về sự cố và sự cố khẩn cấp: Bất kỳ sự cố hoặc tình huống khẩn cấp liên quan đến PCCC cần phải được theo dõi, báo cáo và xử lý kịp thời để đảm bảo tính an toàn của tòa nhà hoặc khu vực đó.

Quy trình thẩm duyệt PCCC rất quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống PCCC hoạt động hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu an toàn. Các bước trên đều cần được thực hiện cẩn thận và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn PCCC cụ thể cho khu vực và loại công trình.

Quy trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
Quy trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cần chuẩn bị khi xin thẩm duyệt PCCC

Khi bạn chuẩn bị xin thẩm duyệt PCCC (Phòng Cháy Chữa Cháy) cho một tòa nhà, khu vực hoặc công trình, bạn cần thực hiện một loạt các thủ tục và chuẩn bị tài liệu quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống PCCC tuân thủ quy định và an toàn. Dưới đây là danh sách các thủ tục và tài liệu cần thiết:

Xác định mục tiêu thẩm duyệt: Đầu tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu của việc thẩm duyệt PCCC, bao gồm loại công trình (ví dụ: nhà ở, tòa nhà thương mại, nhà máy, kho bãi, v.v.) và phạm vi thẩm duyệt cụ thể.

Liên hệ với cơ quan thẩm duyệt: Liên hệ với cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền thẩm duyệt PCCC tại địa phương hoặc quốc gia của bạn để biết chi tiết về quy trình và yêu cầu cụ thể.

Thu thập tài liệu kỹ thuật:

Bản vẽ kỹ thuật của hệ thống PCCC.

Thiết kế PCCC, bao gồm loại thiết bị PCCC và vị trí lắp đặt.

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy.

Thông số kỹ thuật của thiết bị PCCC.

Báo giá và hồ sơ kỹ thuật từ nhà thầu hoặc công ty cung cấp dịch vụ PCCC.

Bảo dưỡng và kiểm tra trước: Đảm bảo rằng hệ thống PCCC đã được kiểm tra và bảo dưỡng đúng lịch trình và đảm bảo rằng nó đang hoạt động hiệu quả.

Kiểm tra tính khả thi và hiệu quả: Kiểm tra rằng hệ thống PCCC được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu an toàn và có khả năng ngăn cháy và xử lý hỏa hoạn.

Lập kế hoạch phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo rằng có một kế hoạch phòng cháy chữa cháy cụ thể cho công trình hoặc khu vực, bao gồm việc sắp xếp thoát hiểm và đào tạo cho nhân viên về cách sử dụng hệ thống PCCC.

Xây dựng báo cáo thẩm duyệt: Tạo một báo cáo thẩm duyệt PCCC chứa thông tin về tình trạng hệ thống, đánh giá và bất kỳ khuyến nghị cải tiến nào.

Nộp đơn xin thẩm duyệt: Nộp đơn xin thẩm duyệt PCCC tới cơ quan có thẩm quyền, bao gồm tất cả tài liệu và báo cáo cần thiết.

Thanh toán phí thẩm duyệt: Trả phí thẩm duyệt theo quy định của cơ quan thẩm duyệt.

Hợp tác với cơ quan thẩm duyệt: Theo dõi quá trình thẩm duyệt, trả lời các yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

Cấp giấy chứng nhận PCCC: Nếu hệ thống PCCC đạt chuẩn, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận PCCC từ cơ quan thẩm duyệt.

Duy trì và bảo dưỡng liên tục: Đảm bảo rằng hệ thống PCCC được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ để duy trì hiệu suất và tuân thủ quy định.

Lưu ý rằng quy trình này có thể thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực, vì vậy luôn kiểm tra với cơ quan thẩm duyệt địa phương hoặc quốc gia để biết chi tiết cụ thể.

Xem thêm : lắp đặt hệ thống PCCC

                    bảo trì hệ thống PCCC

                     lắp đặt báo cháy

                    sửa chữa hệ thống PCCC

Thủ tục cần chuẩn bị khi xin thẩm duyệt PCCC
Thủ tục cần chuẩn bị khi xin thẩm duyệt PCCC

Lưu ý gì khi xin thẩm duyệt PCCC

Khi xin thẩm duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) cho một tòa nhà, khu vực hoặc công trình, bạn cần tuân thủ một số lưu ý quan trọng để đảm bảo quá trình thẩm duyệt diễn ra một cách trôi chảy và thành công. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Xác định yêu cầu cụ thể: Trước khi bắt đầu quá trình thẩm duyệt, xác định rõ yêu cầu cụ thể về PCCC dựa trên loại công trình, quy mô, và các quy định liên quan. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện các bước chuẩn bị chính xác.

Tìm hiểu về quy định địa phương và quốc gia: Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn và quy trình thẩm duyệt PCCC tại địa phương và quốc gia của bạn. Liên hệ với cơ quan thẩm duyệt để biết chi tiết về quy trình cụ thể.

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật đầy đủ: Đảm bảo rằng bạn đã thu thập và chuẩn bị tài liệu kỹ thuật liên quan đầy đủ, bao gồm bản vẽ kỹ thuật, thiết kế PCCC, báo giá thiết bị PCCC, kế hoạch phòng cháy chữa cháy và thông số kỹ thuật.

Kiểm tra tính khả thi và hiệu quả: Trước khi nộp đơn, tự kiểm tra rằng hệ thống PCCC đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu an toàn và làm việc hiệu quả. Đảm bảo rằng nó đã được kiểm tra và bảo dưỡng đúng lịch trình.

Lập kế hoạch phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo rằng bạn đã phát triển kế hoạch phòng cháy chữa cháy cụ thể cho công trình hoặc khu vực, bao gồm việc sắp xếp thoát hiểm và đào tạo cho nhân viên.

Nộp đơn đúng thời hạn: Đảm bảo rằng bạn nộp đơn xin thẩm duyệt PCCC đúng thời hạn và theo quy định của cơ quan thẩm duyệt.

Thanh toán phí thẩm duyệt: Trả phí thẩm duyệt theo quy định của cơ quan thẩm duyệt. Đảm bảo rằng bạn đã xem xét mức phí và thời hạn thanh toán.

Hợp tác với cơ quan thẩm duyệt: Hãy sẵn sàng hợp tác với cơ quan thẩm duyệt và trả lời các yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh mà họ có thể đưa ra.

Duy trì và bảo dưỡng liên tục: Sau khi nhận được giấy chứng nhận PCCC, đảm bảo rằng hệ thống PCCC được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ để duy trì hiệu suất và tuân thủ quy định.

Theo dõi thời hạn giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận PCCC có thời hạn, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các thủ tục gia hạn kịp thời khi cần thiết.

Lưu ý rằng quy trình thẩm duyệt PCCC có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực, vì vậy luôn kiểm tra với cơ quan thẩm duyệt địa phương hoặc quốc gia để biết chi tiết cụ thể và lưu ý cụ thể trong quá trình xin thẩm duyệt.

Lưu ý khi xin thẩm duyệt PCCC
Lưu ý khi xin thẩm duyệt PCCC

Những vấn đề về lệ phí thẩm duyệt PCCC

Lệ phí thẩm duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) thường được áp dụng để bù đắp chi phí của cơ quan thẩm duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định an toàn cháy nổ. Dưới đây là một số vấn đề quan trọng liên quan đến lệ phí thẩm duyệt PCCC:

Mức lệ phí: Mức lệ phí thẩm duyệt PCCC thường được quy định bởi cơ quan thẩm duyệt và có thể thay đổi tùy theo quốc gia, khu vực, loại công trình, và phạm vi thẩm duyệt. Mức lệ phí thường dựa trên yếu tố như quy mô của công trình, loại thiết bị PCCC sử dụng, và phương pháp thẩm duyệt.

Phí gia hạn: Nếu giấy chứng nhận PCCC có thời hạn và cần phải gia hạn, thường sẽ có lệ phí gia hạn tương ứng. Lệ phí gia hạn cũng có thể thay đổi tùy theo yếu tố như thời gian gia hạn và trạng thái hiện tại của hệ thống PCCC.

Lệ phí cơ sở: Một số quốc gia và khu vực có quy định lệ phí cơ sở cho việc thẩm duyệt PCCC. Lệ phí này có thể được áp dụng dựa trên quy mô hoặc loại công trình, và nó có thể biến đổi theo vùng địa lý.

Chi phí dự phòng: Ngoài lệ phí thẩm duyệt chính, bạn có thể cần chuẩn bị nguồn tài chính để bù đắp cho chi phí bất ngờ hoặc dự phòng, như việc điều chỉnh hệ thống PCCC hoặc đáp ứng yêu cầu bổ sung từ cơ quan thẩm duyệt.

Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán lệ phí thường được quy định bởi cơ quan thẩm duyệt. Đảm bảo rằng bạn thanh toán đúng thời hạn để tránh việc bị trừng phạt hoặc mất giấy chứng nhận PCCC.

Phí xử lý đơn đăng ký: Một số cơ quan thẩm duyệt có thể đặt một khoản phí xử lý đơn đăng ký ban đầu, đặc biệt khi bạn nộp đơn xin thẩm duyệt.

Sự thay đổi trong lệ phí: Thỉnh thoảng, lệ phí thẩm duyệt PCCC có thể thay đổi theo quy định mới hoặc sự điều chỉnh từ cơ quan thẩm duyệt. Hãy theo dõi các thông báo và cập nhật liên quan để đảm bảo bạn đang áp dụng mức lệ phí chính xác.

Lệ phí tư vấn và chuyên gia: Nếu bạn cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ từ các chuyên gia PCCC bên ngoài, bạn cũng cần tính toán các lệ phí liên quan đến dịch vụ của họ.

Lưu ý rằng lệ phí thẩm duyệt PCCC có thể thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực, vì vậy luôn liên hệ với cơ quan thẩm duyệt địa phương hoặc quốc gia để biết chi tiết cụ thể về lệ phí và các vấn đề liên quan.

Xem thêm : Chữa cháy bọt foam

                    Chữa cháy khí

                    thiết kế hệ thống PCCC

                    thi công hệ thống PCCC

vấn đề về lệ phí thẩm duyệt PCCC
vấn đề về lệ phí thẩm duyệt PCCC

Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thẩm duyệt PCCC

Nếu bạn hoặc khách hàng của bạn đang cần dịch vụ thẩm duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến việc thẩm duyệt PCCC, chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ. Để liên hệ với chúng tôi và biết thêm chi tiết, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ dưới đây:

Công ty TNHH Phương Nam Nguyên

Địa chỉ: 29/224/5 Nguyễn Văn Quá – P.Tân Hưng Thuận – Quận 12 – TP Hồ Chí Minh.
Email: pccc.pnn@gmail.com
Điện thoại : 0935470409
Website: www.pcccpnn.com

Chúng tôi đề xuất rằng bạn liên hệ với chúng tôi để trao đổi thêm về nhu cầu cụ thể của bạn và nhận được thông tin về dịch vụ thẩm duyệt PCCC mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn trong việc đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định về PCCC cho công trình của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Chat zalo
Messenger messenger